Konferencija

2020

Prva naučno-stručna konferencija pedagoga i psihologa​

aktuelnosti i izazovi u pedagogiji i psihologiji

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Prvu naučno-stručnu konferenciju pedagoga i psihologa – „Aktuelnosti i izazovi u pedagogiji i psihologiji“ u organizaciji Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. I Naučno-stručna konferencija održaće se 26. marta 2020. godine u hotelu Mellain u Tuzli.

Program konferencije obuhvata plenarna predavanja, usmena saopštenja, poster prezentacije, simpozijume, promociju knjiga, okrugle stolove i radionice. Zvanični jezici konferencije su bosanski, hrvatski, srpski i engleski jezik. Proženi rok za slanje sažetaka je 25. februara, a cijele radove možete slati do početka konferencije 26. marta 2020. godine. Radovi će nakon postupka recenzije biti kategorisani u oblast Pedagogije ili Psihologije, te uvršteni u knjigu rezimea, a nakon konferencije recenzirani radovi će biti uvršteni u Zbornik radova. Obavijest o prihvatanju sažetka će biti poslana do 10. marta 2020. godine. Usmena saopštenja će biti organizovana kroz sekcije (saopštenja iz pedagogije i psihologije, te studentska sekcija – u zavisnosti od prijavljenih studentskih radova za naznačene oblasti).

Kotizacija po prijavljenom radu iznosi 50,00 KM. Kotizacija obuhvata učešće u cjelokupnom programu konferencije, konferencijski materijal uključujući potvrdu učešća i štampanje rada u knjizi rezimea, te u Zborniku radova. Uplatu kotizacije možete izvršiti do 20. marta na broj žiro računa Društva: 1321000311517739  (NLB banka d.o.o. Sarajevo) sa naznakom KOTIZACIJA ZA KONFERENCIJU. Kotizacija za pasivne učesnike iznosi 20 KM. Članovi Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, kao i studenti, oslobođeni su plaćanja kotizacije. Za studente će biti organizovana studentska sekcija u okviru konferencije.  Jedan autor može prijaviti najviše 3 rada, a na dva rada može biti prvi autor. Ujedno, ovom prilikom vas obavještavamo da je Knjiga sažetaka sastavni dio konferencijskog materijala, a planirano je da Zbornik cjelovitih radova bude objavljen do kraja 2020. godine. Konferencijski program će biti dostupan najkasnije 10 dana prije početka konferencije.

Prijave za učešće na konferenciji, kao i dostava rezimea (na jednom od jezika BHS govornog područja (bosanski, hrvatski ili srpski jezik) i na engleskom jeziku) vrši se preko elektronskog formulara, kome možete pristupiti klikom na  gumb ispod sve do 15. februara 2020. godine. U slučaju da imate problem prilikom prijave putem elektronskog formulara, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: konferencija.pedagoga.psihologa@gmail.com. O ishodu recenzentskog procesa ćete biti blagovremeno obaviješteni. Svaki rad recenzira se anonimno od strane dva nezavisna recenzenta.

Srdačno vas pozdravljamo i nadamo se da ćete uzeti učešće u Prvoj naučno-stručnoj konferenciji pedagoga i psihologa u Tuzli.

Organizacioni odbor konferencije